ŽbunTex prostirka ispod svakog žbuna

Održavanjem optimalne vlažnosti zemljišta podstiče se bolji i brzi rast "čudesne žive ograde", te se iz tih razloga preporučuje korišcenje ŽbunTex prostirke. Njena gusta PE tekstura propušta vodu, a ujedno i daje mogućnost dobrog provetravanja, kako zemljište ne bi promenilo PH-vrednost i postalo kiselo. U isto vreme sprečava rast korova i štiti zemljište od naglog isparavanja i isušivanja, kao i stvaranja pokorice.

ŽbunTex prostirka
(dimenzije: traka 10 m duzine, 60 cm širine u jednom paketu)

Održavanjem optimalne vlažnosti zemljišta podstiče se bolji i brzi rast "čudesne žive ograde", te se iz tih razloga preporučuje korišcenje ŽbunTex prostirke. Njena gusta PE tekstura propušta vodu, a ujedno i daje mogućnost dobrog provetravanja, kako zemljište ne bi promenilo PH-vrednost i postalo kiselo. U isto vreme sprečava i pojavu korova i štiti zemljište od naglog isparavanja i isušivanja, kao i stvaranja pokorice.
Prostirka je istkana od PE vlakna debljine15-25 mikrona.
Teksturu čine vlakna debljine jedne šibice.
Prostirka ne propušta svetlost do zemljišta oko korena biljke i na taj način onemogućava klijanje i rast korovskih biljaka. Zbog ujednačene debljine vlakana i ravnomernog tkanja, omogućeno je ravnomernog propuštanja vode na svaki kvadratni cm.
Prostirka je 60 cm široka (upotrebna širina je 40 cm), a ivice su ojačane varenjem da se ne bi osipale. Prostirka pojednostavnuje negu, jer ne treba pleviti, ni ti okopavati zemljište da bi ste uklonili korovi razbili pokoricu, koja se stvara zbog isušivanja.
Kod primene običnih PE folija, na žalost, nekad imamo suprotne efekte od onih koje smo želeli.
Iako smo sprečili rast korovskih biljaka, voda se zadržava na površini folije i isparava, umesto da prodre u zemljiše do korena biljke.
Nekad uzaludno zasečemo foliju na pojedinim mestima, jer ukoliko je, zbog neravnog tla, razrez na višem položaju, na nižem položaju se stvori lokva vode koja ispari umesto da dopre do zemljišta.
ŽbunTex prostirka je za ovo pravo rešenje. Voda lako prolazi kroz poroznu tkaninu i održava ravnomernu vlažnost zemljišta, u isto vreme je omogućena i adekvatna cirkulacija vazduha i sprečeno naglo isparavanje.
U jednom pakovanju se nalazi ŽbunTex prostirka dovoljna za rasad dužine10 metara.
ŽbunTex prostirka je izradjena tako da pruža mogućnost najoptimalnije upotrebe. Jedno pakovanje je dovoljno za 10 dužnih metara zasada.
Nakon orezivanja na 10-15 cm dužine, koje se vrši u rano proleće, prosirku treba krstasto zaseći, što će omogućiti da se biljka lako i bez oštećenja provuče kroz napravljen otvor.
Prostirka je istkana od PE vlakna debljine 15-25 mikrona koje su širine od 3-4 mm.

Cena rolne je 840 din.
(Dovoljan za 10 dužnih m zasada).

SIL Club d.o.o.
24400 Senta, Kukučka br. 2/1.
Predstavnici firme:
Tóth Zoltán
Hézső Zsolt (Žolt Heže)
Kornel Takač

Kontakt osoba:
Silvija Takač
+38124/815182
(od 9-17 časova)
+38169/1815182
(od 8-20 časova)